PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: KETY HAIR POWER D.O.O.
Ured: Mesnička ul. 5A
Sjedište: Mesnička ul. 5A
10 000 Zagreb
OIB: 51493738213
E mail: salon@kety.hr
U daljnjem tekstu: Organizator.

ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije frizerskog salona KETY, na teritoriju Republike Hrvatske.
Nagradni natječaj traje od 18.8. do 23.8.2023. do 23:59h

ČLANAK 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali bit će dostupni na Instagram stranici Kety.salon

ČLANAK 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagrada se sastoji od Moroccanoil DREAM DUO poklon paketa koji sadrži:
Moroccanoil ulje za kosu
Moroccanoil body lotion – mlijeko za tijelo
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Dobitnik prihvaća uvjete natječaja i obveze koje iz njega proizlaze.

ČLANAK 5: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, korisnici društvene mreže Instagram, osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

ČLANAK 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
U periodu trajanja natječaja zadatak sudionika će biti da označe prijatelje i prate našu Instagram stranicu.

ČLANAK 7: ODABIR DOBITNIKA
Izbor dobitnika vrši tročlani žiri koji čine zaposlenici i vanjski suradnici Organizatora.
Žiri će odabrati 1 dobitnika i nagraditi ga s poklon paketom kako je navedeno u članku 4 iznad. Ukupno će organizator podijeliti 1 nagradu.
Ime dobitnika objaviti ćemo u komentaru ispod objave na Instagramu 24.8.2023.

ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik/ca će biti pozvani da u roku 7 dana u privatnoj poruci na Instagram stranici Kety salona dostave adresu za dostavu nagrade. Nagrada će biti poslana. Rok za dostavu nagrade je 30 dana.
Organizator se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide ili zabrane nastale zbog državnih praznika, izvanrednog stanja ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost, vrijeme isporuke, ili uživanje nagrada, odnosno na transport/slanje nagrade. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je dobitnik ostavio/la netočni.

ČLANAK 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Dobitnici nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

ČLANAK 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo na nagradu. Organizator ne snosi odgovornost ako nagrada ne bi mogla biti isporučena dobitniku, uslijed razloga koji su van njegovog utjecaja. Organizator pridržava pravo da iz natječaja ukloni i diskvalificira sav uvredljiv i neprimjeren sadržaj po vlastitoj procjeni.

ČLANAK 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovo ime, lik, fotografija i podijeljeno iskustvo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video materijalu i društvenim mrežama, bez ikakvih ograničenja.

ČLANAK 12: OSOBNI PODACI
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju dajete suglasnost Organizatoru da Vaše osobne podatke može prikupljati i obrađivati u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Vaši osobni podaci bit će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Ovlašteni ste se u svakom trenutku usprotiviti korištenju Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe, te zahtijevati da Vam se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje Vaših osobnih podataka, kao i povući danu suglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje Vaših osobnih podataka, te povlačenje date suglasnosti smatrat će se odustankom od sudjelovanja u natječaju. Navedena prava možete ostvariti slanjem takvog zahtjeva Organizatoru, na e-mail adresu: salon@kety.hr

ČLANAK 13: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 14: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 15: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obavješteni putem službene stranice natječaja.